Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in je browser. Hierdoor kun je mogelijk niet alle vragen in deze vragenlijst beantwoorden. Kijk de instellingen van je browser na.
 

Met deze scan kan je aangeven waar jullie staan in jullie ontwikkeling. Na beantwoording van de vragen gaan we hierover direct met elkaar in gesprek.

We willen je vragen om alles zo eerlijk mogelijk te beantwoorden, ook als het spannend voor je is, of als je denkt dat je de enige bent met een afwijkend antwoord. Je privacy is gegarandeerd en de gesprekken hierover blijven binnen deze ruimte.

Privacy verklaring
verder in het nederlands
/

We are using this scan to monitor progress towards your team goals. After you answer the questions, we will have a conversation about the results.

We would like to ask you to answer these questions as honestly as possible, even if you are uncomfortable or if you think you are the only one to feel this way. Your privacy is guaranteed, and answers will not be discussed outside of this room.

Privacy statement
Proceed in English
© The Human Effect - Alle rechten voorbehouden - All rights reserved